Новости
22 Июля 2015

Научно-практическая конференция «Диалектика противодействия коррупции»-2015

Подробнее>>

   

16 Июня 2015

Профессору Якову Ильичу Гилинскому – 81 год!


15 Апреля 2015

 

Переработанная и дополненная криминология

Подробнее


30 Марта 2015
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ "ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ" В ГОРОДЕ НИКОЛАЕВ
   


 Молодь та злочинністьКри­мінологічні дослідження: Вип. 7   RAR

Молодь та злочинність: Кри­мінологічні дослідження: Вип. 7 / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014.403 с.

 Збірник містить наукові статті, підготовлені за результатами конкурсу кримінологічних досліджень молодих учених (2011 р.) і доповідей, представлених на міжвузівській науково-практичній конференції "Молодь та злочинність" (м. Луганськ, 27 – 28 жовтня 2011 року).

Збірник розрахований на науковців, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів і студентів, а також тих, хто зацікавлений у дослідженні причин і умов злочинності та заходів щодо її попередження.

Гилинский Я.И. Подростково-молодежная девиантность: истоки, состояние, прогнозы   5

Кури Х. Эволюция молодежной преступности в Западной Европе (на примере Германии)   16

Комарницкий А.В. Ювенальная делинквентность в постсоветской России: криминологические этюды   31

Рущенко І.П. Фактор моди в структурі епідемії наркотизму   48

Розовский Б.Г. Исследование причин молодежной преступности, или Чем наука химия отличается от алхимии   67

Поклад В.И. Криминогенный потенциал постсоветского студенчества   85

Шиделко А.В. Профілактика статевої деморалізації молоді у Польщі   100

Суровцева І.Ю., Туренко О.С. Нічний спосіб життя урбанізованої молоді: норми і загрози   109

Суслова С.В. Портрет несовершеннолетнего правонарушителя   119

Мамонтова Е.В. Девиация и социальный контроль несовершеннолетних в интерпретации муниципального управления в контексте социологических процессов   129

Ларченко М.О. Роль сім'ї в подоланні молодіжних девіацій   137

Мороз Л.І., Суровцов А.Ю. Особливості формування віктимної поведінки неповнолітнього   145

Вітвіцька В.В. Родинне виховання як запорука правомірної поведінки дитини   153

Чаплик М.М. Вплив оточення на поширення злочинності серед неповнолітніх та молоді   163

Анапольська А.І. Вчинення шахрайств у сфері функціонування електронних розрахунків — нове захоплення сучасної молоді   172

Ячна Н.І. Соціально-економічні, правові та психологічні передумови соціалізації молоді в Україні   182 

Топольскова І.О. Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження дитячої злочинності в регіоні   193 

Шмигельська К.А. Вплив індивідуальної свідомості неповнолітньої особи на скоєння злочину   204 

Бокатюк Р.С. Роль семьи как субъекта нравственного воспитания в профилактике противоправного поведения детей   214

Гарькавая Д.И. Влияние семьи на преступность детей в Луганской области   219

Стецюра В.І. Потенціал міста Попасна Луганської області щодо попередження злочинів неповнолітніх   226

Доронина А.Б. Отношение представителей молодежной субкультуры готов к праву   235

Снагицкая А.А. Наркотики – самый «лёгкий» способ самоутверждения для  молодёжи   242

Афанасьєв К.К. Профілактика правопорушень з боку дітей — актуальне завдання ОВС   248

Звіряка В.А. Деякі проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності   258

Черков В.О. Вдосконалення протидії поширенню злочинності серед осіб, які не досягли повноліття, засобами оперативно-розшукової діяльності   272 

Саєнко С.І. Профілактика адміністративної деліктності серед неповнолітніх: поняття, ознаки, зміст   285

Краснова А.С. Перспективы введения ювенальной юстиции в Украине   291

Помогалова Ю.В. Становление ювенальных технологий в механизме профилактики правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации  298

Зеленський С.М. Роль і значення кримінально-процесуальної форми у досягненні справедливості вирішення кримінально-правового конфлікту з участю дитини   311

Пономарёва Т.И. Профилактика общественно опасного поведения малолетних   320

Дрєєв А.В. Проведення профілактичних лекцій співробітниками органів внутрішніх справ в загальноосвітніх школах як спосіб профілактики наркоманії та алкоголізму неповнолітніх   330

Кисляк С.В. Особливості субкультури футбольних хуліганів   338

Бабалич Д.Ю. Динамика грабежей, совершенных детьми (по материалам города Шахтерск Донецкой области)   345

Висновки й рекомендації міжвузівської науково-практичної конференції  «Молодь та злочинність»   350 

АННОТАЦИИ  354

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  386

 

 

 

 

 

 
 

Обратная связь
Наши партнеры

lduvs_smoll

cclub2

 ociopk 

sc01 

crimpravo_ru 

 

© 2007-2009, Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии.
При использовании материалов сайта, ссылка на
criminolog.lg.ua обязательна.